Praktisch

Praktische informatie

Wat kost een behandeling?

Je kunt zelf contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Een verwijzing van de huisarts is voor haptotherapie niet nodig.

  • Haptotherapie/ Intake (± 50 min.): € 90,-
  • Coaching op haptonomische basis (± 50 min.): € 90,- (excl. btw)
    Indien de werkgever de kosten voor het coachingstraject vergoedt zal er een offerte op maat opgesteld worden, waarbij eventuele doelstellingen en afspraken opgenomen kunnen worden in een coachingsplan.

Indien je eerst graag vrijblijvend een keer kennis wilt maken dan kun je dit van te voren bij mij aangeven.

Hoe kan ik betalen?

Binnen 2 weken na het consult zal ik per e-mail een factuur toesturen met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Het is ook mogelijk om direct na het consult in de praktijk te pinnen, waarna ik je de reeds betaalde factuur per e-mail zal toesturen. 

Kan ik een afspraak annuleren?

Een consult afzeggen of verplaatsen is geen probleem als je dit minimaal 24 uur van te voren laat weten. Indien het consult niet tijdig is geannuleerd zal het consult in rekening gebracht worden.

Wordt de behandeling vergoed?

Doordat in ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en bij de koepelorganisatie RBCZ vergoeden veel zorgverzekeraars een deel van de kosten vanuit het aanvullende pakket. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingsmogelijkheden. Voor meer informatie rondom vergoeding kun je contact opnemen met jouw eigen zorgverzekeraar.

Is er een klachtenregeling (Wkkgz)?

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bij mij bespreekbaar maken. Als we er samen niet uit komen is het mogelijk een vertrouwenspersoon in te schakelen of een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie via de NFG en meer informatie hierover is te vinden op de website van de NFG ‘niet tevreden over je hulpverlener’.

Is ‘Gewoon Gevoel’ geregistreerd?

Ik ben geregistreerd volgens de Wtza en ben op de hoogte van relevante wetgeving en richtlijnen, zoals de WGBO, Wkkgz, AVG en ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Tevens beschik ik over een AGB registratie en sta ik ingeschreven bij de KvK.

Wat zijn de Privacy & Algemene voorwaarden?­

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de Privacy Policy staat beschreven hoe ik omga met client gegevens.

Heb je vragen?

Marjolein Alvares
Haptotherapeut
Haptonomisch coach